Spolupracujeme:
Bydliště

Plzeň

Vzdělání

Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, obor TV – Výchova ke zdraví pro ZŠ

Licence
 • Trenér rychlostní kanoistiky 3. Třídy
 • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy
 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže
 • Instruktor školního lyžování
Koníčky

Fotbal, hokej, kolo, vodní sporty a sport v jakékoliv podobě

Trenérská činnost TCC
 • Individuální fotbalové tréninky pro děti a mládež
 • Fotbalové campy
 • Speciální příprava pro sportovce
 • Kondiční tréninky
Trenérská činnost ostatní
 • Trenér rychlostní kanoistiky TJ Prazdroj Plzeň
 • Individuální kondiční tréninky
 • Futsalový trenér (Krajský přebor) 2011 – 2016
Publikační činnost

KODÝDEK, Petr. Aktuální trendy v kondiční přípravě rychlostních kanoistů v ČR. Plzeň, 2013. Diplomová práce (Mgr.). 
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

KODÝDEK, Petr. Posilování dolních fixátorů lopatek v kondičním tréninku dětí v rychlostní kanoistice. Plzeň, 2013. Diplomová práce (Mgr.). 
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Kontakt

Tel: 721036282, e-mail: pkodydek@seznam.cz

Partneři: