Spolupracujeme:
Bydliště

Plzeň

Vzdělání
 • doktorské studium oboru Kinantropologie (Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně)
 • magisterské studium učitelství Tv-Bi pro SŠ (Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni)
Licence
 • trenérka III. třídy sportovní gymnastiky žen
 • předsedkyně Krajské soutěžní komise SG pro Plzeňský kraj
 • cvičitelka ZTV III. třídy
Koníčky
 • sport a vše co k němu patří
 • syn Vítek a zbytek mé velké rodiny
Úspěchy
 • pravidelná účast na MČR i zahraničních pohárových soutěží ve sportovní gymnastice
 • 4. místo na MČR v kategorii „žen“ v r. 1998 ve sportovní gymnastice
Trenérská činnost TCC
Publikační činnost
 • PĚNKAVOVÁ, P. Využití gymnastické průpravy pro všestranný pohybový rozvoj sportovce. In Disportare 2006. České Budějovice: KTVS PF JU, 2006.
 • BURSOVÁ, M., PĚNKAVOVÁ, P. Postural function and its conditioned role on coordination ability level and sport performance. In Telesná výchova šport na univerzitách II. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007.
 • ŠRÁMKOVÁ, P., VOTÍK, J. Svalové dysbalance a možnosti jejich korekce a prevence u hráčů žákovské kategorie FC Viktoria Plzeň. In Studia Kinanthropolgica IX, 2010, (2). České Budějovice: KTVS PF JU, 2010.
 • ŠRÁMKOVÁ, P. Kompenzační, balanční a zpevňovací cvičení. In VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2011.
 • ŠRÁMKOVÁ, P. Průvodce akrobacií od kotoulů k saltům – DVD. Plzeň: Fotbal-trenink.cz, 2011.
 • Spoluřešitelka projetu FRVŠ č. j. 1311/2010 Inovace předmětu „Tělesná výchova 1“ na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. (obhájeno únor 2011)
Partneři: