Spolupracujeme:

Všeobecná sportovní příprava

Termín:
Připravujeme
  • Naše sportovní tréninky jsou pojaty tak, aby Vašim dětem poskytly komplexní rozvoj a pomohli jim dosáhnout nejvyšších výkonů ve vybraném druhu sportu, a to jak individuálně u jednotlivců, tak kolektivně u družstev. Pro dosažení co nejlepších výkonů v daném sportu budeme Vaše děti připravovat po stránce pohybové, psychické i sociální. Všeobecná sportovní příprava poskytne mladým sportovcům obecný kondiční základ pro dosažení těchto cílů. Budeme s Vašimi dětmi rozvíjet kondiční pohybové schopnosti, jako je síla, rychlost, vytrvalost. Nesmíme zapomínat ale ani na koordinační schopnosti, do kterých patří např. rovnováha, obratnost, rytmizace, orientace, flexibilita. Tento obecný základ představuje vynikající potenciál pro rozvoj dalších speciálních schopností a dovedností Vašich dětí v daném sportu. Bez tohoto základu dochází u mnoha sportovců k tzv. rané specializaci, popř. k jednostrannému zatížení sportovce. To má potom za následek předčasné ukončení sportovní kariéry, ať už ze zdravotních důvodů nebo zastavení či poklesu nárůstu sportovní výkonnosti.
  • Na našich pohybových trénincích tedy budou Vaše děti formou pohybových cvičení a her rozvíjet své obecné pohybové schopnosti a dovednosti. Děti tímto způsobem získají obecný pohybový základ ke sportovnímu růstu. Naučí se i základním pohybovým stereotypům a návykům, které jsou třeba pro správné tréninkové zatížení, nejen z hlediska nárůstu sportovní výkonnosti, ale i z hlediska zdravého tělesného rozvoje jedince. Naučí se činnostem, jako jsou běhání, skákání, házení, koordinované padání a opětovné vstávání, správné rozcvičení a další.
  • Nesmíme zapomínat ani na socializační rozvoj jedince. V kolektivu stejně starých kamarádů se Vaše dítě naučí disciplíně, pomáhat druhým, začlenit se do kolektivu. V neposlední řadě se u něj rozvinou a prohloubí morálně volní vlastnosti a naučí se reagovat i na činnosti, které pro ně nejsou zcela příjemné. Naučí se reagovat na zatížení, ať už fyzické nebo psychické.
  • Dejte Vašemu dítěti dobrý všeobecný sportovní základ.
Partneři: