Spolupracujeme:

Všeobecná sportovní příprava

Termín:
Připravujeme
  • Sportovní trénink chápeme jako proces rozvoje výkonnosti sportovce nebo družstva, zaměřený na dosahování nejvyšších sportovních výkonů ve vybraném druhu sportu. Pro dosažení co nejlepších výkonů v daném sportu musí být sportovec připraven po stránce pohybové, psychické i sociální. Všeobecná sportovní příprava dává sportovcům obecný kondiční základ pro dosažení těchto cílů. Pro sportovce je třeba rozvíjet kondiční pohybové schopnosti jako je síla, rychlost, vytrvalost. Nesmíme zapomínat ale i na koordinační schopnosti, do kterých patří např. rovnováha, obratnost, rytmizace, orientace, flexibilita. Tento obecný základ nám dává vynikající potenciál pro rozvoj dalších speciálních schopností a dovedností v daném sportu. Bez tohoto základu dochází u mnoha sportovců k tzv. rané specializaci, popř. k jednostrannému zatížení sportovce. To má potom za následek předčasné ukončení sportovní kariéry ať už ze zdravotních důvodů nebo zastavení či poklesu nárůstu sportovní výkonnosti.
  • Na našich pohybových trénincích se tedy snažíme formou pohybových cvičení a her rozvíjet obecné pohybové schopnosti a dovednosti. Děti tímto způsobem získají obecný pohybový základ ke sportovnímu růstu. Naučí se i základním pohybovým stereotypům a návykům, které jsou třeba pro správné tréninkové zatížení nejen z hlediska nárůstu sportovní výkonnosti, ale z hlediska zdravého tělesného rozvoje jedince. Naučí se činnostem, jako je běhat, skákat, házet, koordinovaně padat a zase vstát, správně se rozcvičit a další.
  • Nesmíme zapomínat ani na socializační rozvoj jedince. V kolektivu stejně starých kamarádů se dítě naučí disciplíně, pomáhat druhým, začlenit se do kolektivu. V neposlední řadě se u něj rozvinou a prohloubí morálně volní vlastnosti a naučí se reagovat i na činnosti, které nejsou pro něho zcela příjemné. Naučí se reagovat na zatížení ať už fyzické nebo psychické.
  • Dejte Vašemu dítěti dobrý všeobecný sportovní základ.
Partneři: