Spolupracujeme:

Gymnastická příprava a kompenzační cvičení

Termín:
Připravujeme
 • Tato cvičení můžete zvolit jak pro sebe, tak pro Vaše děti.
 • Připravena jsou pro Vás všeobecná a speciální rozcvičení, při kterých se spolu zaměříme na protahování svalových skupin s tendencí se zkracovat a která Vám pomohou aktivovat/tonizovat svalové skupiny s tendencí se oslabovat.
 • Prvky posturo – motoricko – funkční přípravy sportovce zahrnují:
  • zpevňovací průpravu
  • kotoulovou průpravu
  • podporovou/stojkovou průpravu
  • odrazovou a doskokovou průpravu
  • rotační a balanční průpravu
 • V návaznosti na uvedené průpravy se s Vámi zaměříme na nácvik nebo zdokonalování základních pohybových dovedností z oblasti akrobacie (kotoul vpřed/vzad a jejich modifikace, stoj na rukou, přemet stranou a další dle pohybových schopností účastníků).
 • Při cvičení využijete gymnastické nářadí – trampolínu, můstek, kruhy, hrazdu, lavičky ad.
 • V rámci této přípravy budete rozvíjet své pohybové schopnosti, jako je rychlost, síla, obratnost a vytrvalost, a to prostřednictvím překážkových drah, cvičení na stanovištích, cvičení s koberečky ad.
 • Kompenzační cvičení Vám pomůže předejít vadnému držení těla nebo ho opravit. S jeho pomocí odstraníte svalové dysbalance. Cvičení je vhodné i pro děti, u nichž podporuje návyky vedoucí k harmonickému rozvoji jejich pohybového aparátu.
Partneři: